tin tức liên quan về tag quot bộ năng lượng và công nghiệp than