kế hoạch thị trường cho ngành công nghiệp khai thác quặng sắt