Được sử dụng cho ngành công nghiệp khai thác quy mô nhỏ 5 tấn bóng để bán