Tại sao chúng ta không sử dụng máy nghiền đứng cho clinker