danh sách các truy vấn và máy nghiền trong hồ sơ dự thầu