Dây chuyền sản xuất cát silica công suất cao của Trung Quốc với giá thấp