làm thế nào để xử lý quá trình quặng sắt hematit khai thác máy nghiền