bộ tách từ tính gradient cao vòng đôi thẳng đứng cho