mật độ khối lượng lớn của dung dịch đá vôi nghiền để khai thác quặng